เงิน 70 ล้านที่เสียไปคุ้มค่าไหมกับผลงานที่ได้รับ !!

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!


สืบเนื่องมาจากจังหวัดอุดรธานีได้มีโครงการพัฒนาทุ่งศรีเมืองขึ้น ด้วยงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนจำนวน 70 ล้านบาท แต่ผลงานที่ผู้รับเหมางานได้ทำขึ้นมันไม่เป็นที่น่าพอใจกับงบประมาณที่สูญเสียไป อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ปล่อยปละละเลยจนทำให้ผลงานออกมาไม่ดี หน้างานมีแต่ข้อผิดพลาด ประชาชนจึงได้ออกมาร้องเรียนแต่ผู้เกี่ยวข้องก็นิ่งเงียบ ไม่มีการออกมาตอบคำถามใดๆเลย

เราจึงอยากเชิญชวนประชาชนทุกคนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ที่พึงมีของเรา เงินที่นำมาพัฒนามันก็มาจากภาษีประชาชนนั่นก็คือพวกเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เราทุกคนต้องช่วยกันนะคะ 

ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนมาร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจในการตรวจสอบเงินงบประมาณของแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบอย่างจริงจังได้ค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ