สว​.​250คน...ลาออกเถิดครับ

สว​.​250คน...ลาออกเถิดครับ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!
หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

Nayapong Khathapornsiriwong ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ประชาชน

สว.250คนคือที่มาของส่วนเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญปี60 ที่ทำลายประชาธิปไตยโดยตรง ขอเรียกร้องให้ทุกคนร่วมลงรายชื่อไปให้ถึง1,000,000รายชื่อ...เพื่อชำระประเทศไทยครับ

ขอให้ทุกท่านช่วยกันลงชื่อสนับสนุนให้สว.เสียสละ ลาออกเอง หรือ

ให้สังคมเกิดกระเเสกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่มีผลเสียต่อประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ได้มองเห็นอนาคตของประเทศที่มืดมัวและสับสน หากที่มาของสว.ยังมีปัญหาแบบที่เป็นอยู่นี้ครับ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!
หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว