ลงชื่อขับไล่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


ขอร่วมลงนามขับไล่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษคนปัจจุบันในโทษฐานที่ละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงความเป็นจริงในเรื่องภัยของ PM 2.5 ในปัจจุบัน 

หากอธิบดีคนปัจจุบันยังรักษาการอยู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากข้อมูลที่ออกมาจากตัวของอธิบดีโดยตรงนั้นห่างไกลจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาก

ตัวอธิบดีคนนี้คืออุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อการแก้ปัญหา PM 2.5 ของประเทศไทยในตอนนี้เนื่องจาก ตัวอธิบดีคนปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจต่อปัญหารวมถึง"ไม่เชื่อว่าปัญหามันมีอยู่จริง" 

หากเรามีผู้บริหารระดับสูงที่ไม่สนใจเพิกเฉยต่อปัญหา โดยที่ไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้แต่เป็นความหลงผิดว่าปัญหาไม่มีอยู่จริงดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ข่าวต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ตัวอธิบดีไม่ยอมรับว่า PM 2.5 เป็นปัญหา ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาชน 

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมลงนามขับไล่ให้บุคคลผู้นี้พ้นจากตำแหน่งความรับผิดชอบ 

เพื่อให้มีคนที่จริงจังและจริงใจในการแก้ปัญหาได้ขึ้นมาทำงานแทน