ธรรมมาภิบาล

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมประสงค์ กำลังรอให้คุณช่วย

ประสงค์ ตั้งสีฟ้า อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ประชาชน: ธรรมมาภิบาล» คุณสามารถร่วมกับ ประสงค์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 9 คน ได้แล้วตอนนี้เลย