ถอดถอนอนุทิน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ผมขอสนับสนุนให้ #ถอดถอนอนุทิน จากการเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข เพราะไม่มีความสามารถและศักยภาพในการควบคุมโรค เก่งแต่ปาก ครั้งเมื่อตอนระบาดแรกๆ บอกแค่โรคหวัดโรคนึง ระบาดรอบสอง บอกโควิดกระจอกหงอกง่อย

ต้องการคนที่มีความรู้ทางการแพทย์หรือจบแพทย์มานั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณะสุข มากกว่าคนที่พูดจาไร้สาระ ไม่มีความเข้าใจอะไรแบบคุณอนุทิน

เสือกเอาวิศวะ มาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข
อนุทิน จบระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hofstra ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2532 และจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Mini MBA) เมื่อปี พ.ศ. 2533

ถ้าเป็นประเทศอื่น อิอนุทินต้องลาออกแล้วก้มหัวขอโทษคนในประเทศไปแล้วนะ