เรียกร้องให้ กกต เปิดคะแนนรายหน่วย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

เนื่องจากการเลือกตั้งแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2562  มีข้อเคลือบแคลงใจในการนับคะแนนของ กกต อยู่หลายประเด็น  ตั้งแต่ตัวเลขคะแนนมากเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์   จำนวนบัตรเสียที่เยอะเกินปกติ คะแนนบางพรรคที่ลดลงอย่างมีนัยยะ การนับคะแนนที่ล่าช้า รวมถึงตัวเลขคะแนนบางพรรคที่พุ่งขึ้นมาในช่วงท้ายของการนับคะแนน  

ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการทำงานของ กกต ว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตมากน้อยเพียงใด

จึงอยากเรียกร้องให้ กกต เปิดข้อมูลคะแนนการเลือกตั้ง "รายหน่วย" ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนได้เข้าถึง  เพราะข้อมูลรายหน่วย เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง  ประชาชนและพรรคการเมืองหลายพรรคมีข้อมูลคะแนนรายหน่วยอยู่ในมือ  

การเปิดคะแนนรายหน่วย จะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนของ กกต เทียบกับคะแนนที่ตนเองมี เพื่อยืนยันความถูกต้องได้  และสามารถรวบรวมเป็นคะแนนรายเขต เพื่อเทียบความถูกต้องกับผลคะแนนที่ กกต รายงานออกมาได้

การเปิดผลคะแนนรายหน่วย ไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  สามารถเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ และ กกต สามารถทำได้ทันที

การเปิดเผยคะแนนรายหน่วย  จะเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ในการทำงานของ กกต ได้ดีที่สุด

ดังนั้น เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อความโปร่งใสและขจัดความเคลือบแคลงใจที่มีต่อประชาชน จึงขอเรียกร้องให้ กกต เปิดเผยคะแนนรายหน่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงโดยเร็วที่สุด