หยุดใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ทุกวันนี้ในสังคมของเราเกิดปัญหาความรุ่นแรงของเด็กและสตรีเกิดการทำร้ายและมีข่าวเกี่ยวกับปัญหาพวกนี้อยู่อยู่อย่างเป็นประจำและยังทำให้เกิดคดีที่รุนแรงและปํญหาที่ตามมาอีกมากมายจึงอยากมาให้ช่วยกันหยุดทำร้ายเด็กและสตรีในสังคมAnurak กำลังรอให้คุณช่วย

Anurak Ruangdech อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ประชาชนทุกคน: หยุดใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรี» คุณสามารถร่วมกับ Anurak และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 12 คน ได้แล้วตอนนี้เลย