หยุดเอาหมาที่บ้านมาปล่อย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


การที่ผู้คนทิ้งสุนัขเลี้ยงที่อยู่ในบ้านของตนทำให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนสุนัขจรจัดที่อยู่ตามท้องถนนหรือหมุ่บ้าน ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอน เนื่องจากยิ่งสุนัขเยอะขึ้นยิ่งก่อปัญหาให้สังคม