ปิดแคมเปญรณรงค์

หยุดทำร้ายกันด้วยคำพูด

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 135 คน


รู้หรือไม่

การทำร้ายกันไม่ได้มีเพียงแต่การทำร้ายทางด้านร่างกาย การทำร้ายทางด้านจิตใจก็นับว่าเป็นการทำร้ายอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ที่ได้รับฟัง ในสังคมไทยเรามักจะพบเจอกับการทำร้ายกันด้วยคำพูดทั้งที่เจตนาและเกิดจากความเคยชินของคนในสังคม ตัวอย่างที่มักพบเห็นได้เช่น คำที่เราตั้งใจใช้ด่ากัน ไม่ว่าจะเป็นคำว่า โง่ ควาย เหี้ย เป็นต้น และก็มีคำที่ใช้ด้วยความเคยชิน เช่น อ้วน ดำ บ้านนอก แก่ มนุษย์ป้า เป็นต้น ส่วนคำที่เรามักจะพบเห็นได้บ่อยและมีมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีผลกระทบทางด้านเชื้อชาติ ลักษณะการแต่งกาย ก็คือคำว่า "ลาว" ยกตัวอย่างพฤติกรรม เช่น การที่เราคุยกันเพื่อนที่มาจากภาคอีสานหรือมักใช้เรียกกับคนที่แต่งตัวไม่ตามแฟชั่น การแสดงต่างๆที่นำคำนี้มาใช้เพื่อให้ดูสนุกสนาน ซึ่งมักจะเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว 

  ซึ่งคำว่า "ลาว" นั้นมีความหมายในเชิงลบ มีผลกระทบต่อจิตใจผู้ที่ถูกเรียกอย่างรุนแรง เพราะคำว่า "ลาว" ในความคิดของผู้พูดเปรียบเสมือนการด้อยพัฒนาของคนอีสาน ซึ่งวาทกรรมนี้ถูกผลิตซ้ำจากคนในสังคม มีลักษณะในเชิงดูถูกเหยียดหยาม ได้ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่าของความเป็นคน 

สุดท้ายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดทำร้ายคนใกล้ตัวด้วยคำพูด #หยุดทำร้ายกันด้วยคำพูด ธนัญชัย กำลังรอให้คุณช่วย

ธนัญชัย ตั้งตรงวานิช อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ประชาชนทั่วไป: หยุดทำร้ายกันด้วยคำพูด» คุณสามารถร่วมกับ ธนัญชัย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 134 คน ได้แล้วตอนนี้เลย