ร่วมรณรงค์ป้องกัน COVID-19 ด้วยแคมเปญ 5W พิชิต COVID-19

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาตามสถติข้างต้นนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคนโดยในรูปแบบของการควบคุมโรคเพื่อให้เข้าสู่ระยะที่ 3 ตามแผนนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคนไทยทุกคนทุกอาชีพโดยกรมสุขภาพจิตอยากให้คนไทยทุกคนต่อสู้ด้วย“ สติ” ในการรับมือโรคติดต่อนี้แบบ“ ตระหนักแต่ไม่ตระหนก” โรคติดต่อไวรัสนี้สามารถป้องกันได้ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคเมื่อเจ็บป่วยก็มีวิธีการดูแลรักษาได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดทำแคมเปญ 5W พิชิต COVID-19 (Warm food, Wears masks, Wash hand, Watch fact and Work from home) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงการป้องกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและสามารถป้องกันได้โดยเริ่มที่ตัวของเราเอง

ในแคมเปญนี้จึงขอเชิญชวนให้ทุกๆคนร่วมลงชื่อรณรงค์ 5W ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้ง่ายๆ โดยการแสดงความคิดเห็นใต้แคมเปญนี้ว่า ใน 5W วิธีไหนที่ทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด เพื่อเป็นแนวทางในการให้ผู้อื่นได้เลือกปฏิบัติตาม หรืออาจเสนอแนวทางอื่นๆนอกจาก 5W นี้ มาที่ช่องแสดงความคิดเห็นของแคมเปญ

มาร่วมกันป้องกัน COVID-19 กันเถอะ!!