ที่จอดรถคนพิการ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


คนปกติมักเข้าไปจอดที่จอดรถคนพิการ จนทำให้ผู้พิการเข้าไปจอดไม่ได้ และต้องไปจอดร่วมกับคนปกติจนบางครั้งรถมาจอดใกล้ประตูจนนำรถวีลแชร์หรือกายอุปกรณ์ ลงจากรถไม่ได้