ให้ลุงตู่อยู่ต่อ

ให้ลุงตู่อยู่ต่อ

สร้างแล้ว
3 พฤษภาคม ค.ศ. 2021
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
ประชาชนชาวไทย
ผู้สนับสนุน 28เป้าหมายต่อไป 50
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย คน เก็บขยะ

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ณขณะนี้มีผู้ที่สนับสนุนและคัดค้านการทำงานของรัฐบาลในชุดนี้ ฝ่ายคัดค้านการทำงานของรัฐบาลจะอ้างว่ารัฐบาลชุดนี้มาจากการยึดอำนาจ แต่หลังจากที่มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ผ่านพ้นไปแล้วผลปรากฏว่า นายประยุทธ์ จันทร์โอชา  ก็ยังคงได้รับเสียงสนับสนุน ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีแคมเปญไล่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยให้คนลงชื่อ  โดยให้เหตุผลว่าบริหารงานไม่ดี ไม่ถูก ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด ระลอก3 ในประเทศไทย ซึ่งจากตัวเลขและการทำงานที่ผ่านมา ก็มีตัวเลขชี้ชัดไปในทางที่ดี ขัดแย้งกับสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามได้โจมตี อีกทั้งยังได้รับการชื่นชมจากต่างประเทศในการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงอยากทราบจำนวนคนที่อยากให้นายกดำรงตำแหน่งต่อ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับแคมเปญก่อนหน้า 

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 28เป้าหมายต่อไป 50
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้