ให้ลุงตู่อยู่ต่อ

ให้ลุงตู่อยู่ต่อ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
คน เก็บขยะ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ประชาชนชาวไทย

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ณขณะนี้มีผู้ที่สนับสนุนและคัดค้านการทำงานของรัฐบาลในชุดนี้ ฝ่ายคัดค้านการทำงานของรัฐบาลจะอ้างว่ารัฐบาลชุดนี้มาจากการยึดอำนาจ แต่หลังจากที่มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ผ่านพ้นไปแล้วผลปรากฏว่า นายประยุทธ์ จันทร์โอชา  ก็ยังคงได้รับเสียงสนับสนุน ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีแคมเปญไล่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยให้คนลงชื่อ  โดยให้เหตุผลว่าบริหารงานไม่ดี ไม่ถูก ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด ระลอก3 ในประเทศไทย ซึ่งจากตัวเลขและการทำงานที่ผ่านมา ก็มีตัวเลขชี้ชัดไปในทางที่ดี ขัดแย้งกับสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามได้โจมตี อีกทั้งยังได้รับการชื่นชมจากต่างประเทศในการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงอยากทราบจำนวนคนที่อยากให้นายกดำรงตำแหน่งต่อ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับแคมเปญก่อนหน้า 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม