ร่วมลงชื่อ “ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ” ต่อคนไทยด้วยกันเอง จากกรณีล่าแม่มดที่ภูเก็ต

ปิดแคมเปญรณรงค์

ร่วมลงชื่อ “ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ” ต่อคนไทยด้วยกันเอง จากกรณีล่าแม่มดที่ภูเก็ต

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 1,239 คน

สันติภาพ บุญญานุสนธิ์ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ประชาชนชาวไทย และ

    จากประเด็นที่กำลังพูดถึงกันในขณะนี้ ที่มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่ง Live ถ่ายทอดเหตุการณ์ “ชาวภูเก็ตรวมตัวกันเพือขับไล่และให้ดำเนินคดีผู้โพสท์ข้อความล่วงละเมิดสถาบันทำให้ประชาชนไม่พอใจ ในขณะที่คนทั้งประเทศ กำลังโศกเศร้า จึงเข้าล้อมบ้านผู้โพสต์ดังกล่าว(หน้าร้านเต้าหู้สามกอง)ขณะนี้ ตร.กำลังเข้าระงับเหตุ” ... 
    

     จากเหตุการณ์นี้ ข้าพเจ้าขอประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จากฝั่งคนไทยที่อ้างตนว่ารักในหลวง รักประเทศไทย แต่การกระทำของพวกท่านทั้งหลายที่ออกไปยังสถานที่นั้น ไปตะโกนเรียกร้องให้เผาบ้านเขา ลากตัวเขาออกมาสำเร็จโทษ โดยไม่สนใจว่าบ้านเมืองยังมีกฎหมายอยู่ ถือว่าเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพ ทรัพย์สิน และชีวิตของผู้อื่น อีกทั้งยังประพฤติตนไม่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่สำคัญและเป็นเกียรติเช่นนี้  ...

     สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอความกรุณา ให้พวกท่านทั้งหลายได้โปรดน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ไปพิจรณาและปรับปรุงพฤติกรรมของพวกท่านด้วยเถิด ...

 - พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน

ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำให้มีความยุ่งยาก จะทำสังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แถลงการณ์ สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.)
เรื่อง “การใช้เสรีภาพเพื่อความปรองดองสมานฉันท์” เนื่องในวันนักข่าว ๕ มีนาคม ๒๕๒๐

ปิดแคมเปญรณรงค์

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 1,239 คน