ปิดแคมเปญรณรงค์

"เปลี่ยนอาลัย เป็นพลัง ล้านดวงใจ ปฏิบัติบูชาเพื่อ พ่อหลวง ร.๙"

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 19 คน


 

I)…[บทเริ่ม] เปลี่ยน(Change)  “ความคิดถึง”    เปลี่ยน(Change) “สุดอาลัย” ให้เป็น “พลังความดี” "ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดี เลิกทำไม่ดี" และ เริ่มเดินตามรอยเท้าพ่อ...ได้แล้ว..

“ในวันนี้ และในเดือน ตค นี้ ถึง สิ้นปี 2560 โดยเฉพาะ วันพระราชทานเพลิงพระศพในวันที่เริ่มเคมเปญนี้คือวันที่ 26 ต.ค. 2560 นี้” ซึ่งเป็นช่วงที่ มวลหมู่ข้าพเจ้า รู้สึกเศร้าโศก อาลัย อาดูร ดังพระจันทร์จะลาลับ ดั่งพระอาทิตย์จะดับสูญ อีกครา ดุจดั่งสูญสิ้นพ่อของข้าพเจ้าเอง และ ยิ่งหมู่มวลข้าพเจ้านับ หมื่น แสน นับล้าน คน มีพ่อคนเดียวกัน คือ พระองค์  พ่อหลวงร.9 ของเรา    ในเดือนแห่งพีธีพระราชทานเพลิง พระบรมศพ ของท่านพ่อ ร.9 ของข้าพเจ้า และมวลหมู่ประชาชนชาวไทย

ปวงข้าพเจ้าขอแปรเปลี่ยน ความเศร้าโศก ความอาลัยรัก ความอาดูรสูญสิ้ิน ที่มีต่อพระองค์ (ซึ่งหากผู้คนเอาแต่ เศร้าโศก อาลัย โดยไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรแต่ทางเดียว พ่อหลวงบนสวรรค์คงมิหาความสุขได้ เมื่อลูกๆของพระองค์เอาแต่เศร้าใจ) การเปลี่ยน พลังอาลัย เป็นคำสัญญา คำปฏิญาณ ว่า แม้วันที่พ่อ อยู่ เราก็ไม่ได้ทำดี เพียงพอ เท่ากับ เสี้ยวที่ พ่อทรงเหนื่อย ทรงทำ วันี้ ปวงข้าพเจ้าสำนึกแล้ว ว่า เป็นพลังใจ ในการตอบแทนพระองค์ และ เป็นการแสดงความกตัญญูอันสูงสุด ไม่แพ้อามิสบูชา สิ่งของ ดอกไม้ ซึ่งความดีนี้จะหอมตลบอบอวนไปยังสรวงสวรรค์ ให้พ่อเราได้ชื่นใจ ยิ้มออก ยิ่งกว่าดอกไม้หอมใดๆ

ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคน สามารถ ใช้การปฏิบัติบูชา บูชาพ่อ ทำดีเพื่อพ่อ ไม่ต้องใช้เงิน ไม่ต้องลงทุนทางกาย ใช้แต่ "ใจ" เท่านั้น  ในการจะทำดี จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในทางที่ดีขึ้น

ปวงข้าพเจ้าคง ไม่มีอะไร จะตอบแทนคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ ได้ดีเท่าการทำดี ละเว้นความชั่ว รู้รักสามัคคี ดังคำที่พระองค์ทรงพร่ำสอนมาตลอด 70 ปี แม้วันนี้ พระองค์จะไม่อยู่ปรากฏกายให้เห็น จะไปตลอดชีวิต นับแต่บัดนี้ ดังคำ ปฏิญานตน ของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ ….

1)ข้าพเจ้า “.นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง..(ตัวอย่าง) (นายชินวรรฒน์ อนุกูลประเสริฐ)...................”  ขอปฏิญาณตนว่า ในฐานะที่ ข้าพเจ้าเกิดเป็นคนไทย ในสมัยขององค์พ่อหลวง ร.9 ตั้งแต่วันนี้ ตราบจนตลอดชีวิต ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น ตามแบบอย่าง และแนวทางขององค์พ่อหลวง ร.9 ที่ทรงเหนื่อยมากว่า70 ปี เพื่อความกินดีอยู่ดีมีสุข ของ ปวงข้าพเจ้า และ คนไทยทุกคน และ เพื่อความเจริญวัฒนาถาวรของประเทศชาติไทย และ ชาวโลก …

เพื่อพ่อหลวง ร.9 บนสรวงสวรรค์ หากทรงทอดพระเนตรลงมาคราใด จักได้ยิ้มได้ หายเหนื่อย ไม่ว่าพระองค์จะอยู่บนสวรรค์ชั้นใดก็ตาม”

“และขอปฏิญาณตนว่า ตั้งแต่ วินาทีนี้ ต่อไป ข้าพเจ้าจักรู้รัก สามัคคีกับคนไทยด้วยกัน แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก จะไม่โกง ไม่กิน จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ตราบจนลมหายใจ สุดท้ายของข้าพเจ้าเช่นกัน”

2)และ ...(Options..(เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการ ลด ละ เลิก สิ่งไม่ดี เป็นการ ปฏิบัติบูชาท่านพ่อ ร.9 ของเรา. อันเป็นการแสดงความกตัญญูอย่างสูงสุด)

(ข้าพเจ้า … จะ เลิก... [นิสัยไม่ดี]... ให้ได้.).(ใครมีนิสัย อะไรไม่ดีมานาน อยากจะเลิกให้ได้ถือ โอกาสสำคัญใน ครั้งนี้ ทำเพื่อพ่อหลวง และเพื่อตนเอง และคนที่เรารักด้วยพร้อมกันทีเดียว)

(ข้าพเจ้า….จะ เลิกเหล้า  ...ตลอดชีวิต)

(ข้าพเจ้า….จะ เลิกบุหรี่   ....ตลอดไป)

(ข้าพเจ้า….จะ เป็นครู ให้ดีที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะเป็นได้….)

(ข้าพเจ้า….จะ เป็นนักธุรกิจ ให้ดีที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะเป็นได้…)

(ข้าพเจ้า… จำ ทำหน้าที่ของตนเอง ให้ดีที่สุด ตราบจนชีวิตจะหาไม่)

ข้าพเจ้า… จะ รักษาศีล 5 ตลอดไป (ดังความปรารถนาของพ่อ ที่ทรงปรารภไว้กับ หลวงพ่อที่เป็นอริยสงฆ์รูปหนึ่ง ว่าอยากให้ประชาชนของพ่อรักษาศีล 5 ทุกคน จะทำอย่างไรดี)

3.)“เพื่อ เป็นสิริมงคล เป็นประจักษ์พยานอันดีงาม สวยงาม และ ไม่ลืมสัญญาที่  ข้าพเจ้าตั้งใจ ปฏิญาณตนที่จะ เปลี่ยน(Change) ตัวเองในวันนี้

ข้าพเจ้าจะ คอยปลูกดาวเรืองไว้ที่หน้าบ้าน และ ในบ้าน ของข้าพเจ้า โดยจะปลูกฝังให้ลูกหลานข้าพเจ้า ปลูก และ ดูแลต่อไป อีก 70 ปี จนถึง พ.ศ. 2630 ดังที่พ่อ ไม่เคยหยุดทรงงานเพื่อปวงข้าพเจ้า เหนื่อยเพื่อปวงข้าพเจ้ามาตลอด 70 ปี”

“ดอกดาวเรืองจักได้ คอยเตือนใจปวงข้าพเจ้า ให้ทำดีต่อไป ตามร้อยเท้าพ่อ    หากพ่อมองลงมาจากฟากฟ้าคราใด ดอกดาวเรืองย่อมเป็นสื่อ ให้พ่อปลื้มใจ และ เป็นสายสัมพันธ์คอยย้ำเตือน ปวงข้าพเจ้าว่า ได้เกิดในรัชสมัย ในหลวงภูมิพล ผู้รักประชาชน มากกว่าตนเอง คือ เทวดาเดินดินของพวกเราอย่างแท้จริง และจักรักษาคำสัตย์ที่ให้ไว้ เดินตามรอยเท้าพ่ออย่างแท้จริงเช่นกัน”

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

(หากพวกเรา ค่อยๆ ปฏิญาณตน “เปลี่ยนเพื่อพ่อ”  “ก่อเพื่อตน” “สร้างคนดี” จากตนเองไปเรื่อยๆ ให้ได้ หมื่น(10,000) ให้ได้แสน(100,000) ให้ได้ ล้านคน(1,000,000)  ก็จะเป็นการดีไม่น้อย แผ่นดินไทย คงจะเจริญก้าวหน้า เป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สมดังพระประสงค์ชองพ่อหลวง ร.9 ของเรา)

II) ประกาศ ปฏิญาณเป็นกลอน ก็สั้นกระชับดี

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง (ตัวอย่าง) นายชินวรรฒน์ อนุกูลประเสริฐ ขอ..

....... "เปลี่ยนอาลัย เป็น พลังแห่งการทำดี" ...ดังนี้..

................................................

...“พ่อจากไป อาลัยเศร้า เราเคยหลง

วันพ่อทรง งานเหนื่อย เรามัวเฉย

วันนี้พ่อ ไม่อยู่ ใจหาย..เลย

จักชดเชย .เพื่อพ่อ.แทน...แสน.อาลัย”

….

…”ขอประกาศ ตราบวันนี้ เลิก..หดหู่.

ทำงาน..สู้  ดั่งประสงค์ ทรงขานไข

ไม่โกงกิน ไม่ตามน้ำ หรือ ตามใคร

จักผลักไส คนไม่ดี ที่ชักจูง”

… “จักรู้รัก สามัคคี ดีเลิศล้ำ

จักส่งเสริม ผู้นำ คุณธรรมสูง

จักพอเพียง รักษาเกียรติ  ดั่งนกยูง

เกื้อกูล..มุ่ง  มั่น.ศีล 5 จนวันตาย”

........

“การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในโลก” “เพื่อพ่อหลวง ร.9” “คือ การเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นแสนเป็นล้านคน”

“One of The Greatest Change of The World.” is “Changing Yourself”

“Nothing is More Important Than Changing Yourself in a Very Best Behavior”

“ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อะไร จะยิ่งใหญ่ ไปกว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเอง”


“เปลี่ยน อาลัย เป็น พลัง” “ในการ เปลี่ยนแปลง ตนเอง ให้ดีขึ้น” “ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชา” เป็นการบูชาเหนือ สิ่งของ ดอกไม้ อามิสบูชาทั้งหลาย ย่อมแสดงความกตัญญูได้สูงสุด”

III) ที่มา ของ เคมเปญ

.........พ่อหลวงร.9 เคยให้พร และทรงสอนว่า ให้ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด ทำดีทุกวัน..ให้ขยันหมั่นเพียร.ย่อมมีความสุข.............  ดังคำสอน ใน ส.ค.ส. ทรงพระราชทานในปีหนึ่ง ที่ท่านเคยมอบให้พวกเราประชาชน  ความว่า

......

"พรุ่งของวาน เรามุ่งดี ไม่หมกมุ่น

.......วานของพรุ่ง เราเพียรดี ไม่เกียจคร้าน

..............พรุ่งทั้งวาน ก็ย่อมดี มีสุขสันต์"...

.....

ผมเห็น คำของพระองค์ สอนดี เรียบง่าย ลึกซึ้งว่า "พรุ่งนี้ของเมื่อวาน" ก็ให้เรา มุ่งทำดี .... "เมื่อวานนี้ ของ พรุ่งนี้" ก็ให้เราเพียร .... แล้ว พรุ่งนี้ ของ เมื่อวาน คือวันไหน (พรุ่งนี้ของเมื่อวาน ก็คือ วันนี้ ซิครับ พรุ่งนี้ของวันที่ 25 ตค.(เมื่อวานนี้) ก็คือ วันที่ 26 คือวันนี้ วันพระราชทานเพลิงพระศพวันนี้ไงครับ) และ เมื่อวานนี้ ของ พรุ่งนี้ คือ วันไหน(ก็วันนี้อีกแหละครับ) ..... นี่คือ ความลึกซืึ้ง เรียบง่ายของ พระองค์ ที่สอนให้เรา ทำดี และ เพียรดี ในวันไหน ถ้าไม่ใช่ ในปัจจุบัน ในวันนี้ ของเราวันเดียวมิใช่หรือครับ? ค่อยๆ คิด พิจารณา นะครับ ....

.....

ผมอ่าน แล้ว ก็ ซาบซึ้ง จึงรีบส่ง ส.ค.ส. และ ร้อยกรองสั้นประมาณ กับที่ พระองค์ทรงส่งอวยพรให้เราตั้งแต่ ในปี 2535 และ ผมได้ส่งไปถึงพระองค์ ที่ศิริราช ในปีใหม่ ปี 2555  ความดังข้างล่าง และ หลายเดือนต่อมา ก็ได้รับ จ.ม. ตอบกลับ จากเลขาธิการ สำนักพระราชวัง ว่า "ทรงขอบใจ"

ยังความยินดีให้กระผมเป็นอย่างยิ่งครับ....

........

.....................“ข้าฯ บาท”

“วานหรือพรุ่ง พวกเรามุ่ง กราบแทบบาท”

......“รุ่งของพรุ่ง เพียรเพื่อชาติ ตามพ่อสอน”

.............“กราบขอพร เป็นข้าฯบาท ทุกชาติไป”

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้....... ข้าพระพุทธเจ้า....................................................... (นายชินวรรฒน์ อนุกูลประเสริฐ)

…………………………………….

(ร่างแรก ในการปฏิญาณตน จะใช้ร่างนี้ก็ได้นะครับ)  ตั้งแต่ วินาทีนี้ ตราบจนวันตายข้าพเจ้า...นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง…..(ตัวอย่าง)...(นายชินวรรฒน์ อนุกูลประเสริฐ).. จะ…

1.ไม่โกง ไม่กิน ไม่คอร์รัปชั่น

2. จะทำหน้าที่ การงาน (หรือ การเรียน การศึกษา) ของตนให้ดีที่สุด

3. จะ “รู้รักสามัคคี” ไม่แบ่งสี แบ่งฝ่าย เพราะเป็น(ครุกรรม) กรรมหนัก ทำลายชาติ อย่างร้ายแรงที่สุด

4. จะไม่ยอมรับ และ เข้าขัดขวาง ต่อต้าน การโกงกิน สิ่งไม่ดี และ การคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จะแช่งคนที่โกงบ้านเมือง เช่นที่ พระองค์ทรงแช่งไว้

5.  จะเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล มีอาสาจิต มิตรไมตรี ต่อญาติมิตร เพื่อนรุ่วมชาติ จะส่งเสริมคนดี ข่มคนชั่วไม่ให้เป็นใหญ่ ดังคำสอนของพระองค์ ตามแนวเศรษกิจ “พอเพียง” และ รู้สัก คำว่า “เพียงพอ” เข้าไปในหัวใจ

6. จะทำดี ละเว้นชั่ว ปฏิบัติตาม (ศีล 5) (หรือ คำสอน ของ ศาสนา….ที่ตนนับถือ) ตามคำสอนของ ศาสนา(พุทธ) (หรือ.....ศาสนาที่ตนนับถือ) ทำนุบำรุงศาสนา ดังที่พ่อหลวงทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างเสมอมา  ทรง(หรือ..ที่ต้นนับถือ)

สาธุ สาธุ สาธุ

คำสอน คำฝาก จากพ่อหลวง ร.9 (สรุปสั้นๆ)

ในวันนี้ ...พวกเรากำลังเศร้า……..…...ด้วย.. “สุดอาลัย” “คิดถึงพ่อหลวง ร.9 ของเรา

…..พ่อสอนเรา..ว่า “ความสุข” … “จากการทำความดี.เพื่อ..ผู้อื่น”  (คือ สิ่งที่ลูกจะได้เมื่อเดินตามพ่อ)

…..พ่อสอนเรา..ว่า “ความสุข” … หาได้จาก ..  “ความพอเพียง”

…..พ่อสอนเรา..ว่า “ความเพียร” …. ฝึกทำให้ชิน จะทำให้ ทำความเพียร ด้วยใจร่าเริง และ มี “ความสุข เมื่อเพียรทำงาน”

………………………………………

…..พ่อฝากไว้ ให้……. “รักกัน” …

…..พ่อฝากไว้ให้…….. “เป็น..คนดี” …

…..พ่อฝากไว้ให้…….. “ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด”

……………………………………..

พ่อทำเพื่อ พวกเรา มา 70 ปี ไม่เคยหยุด .. พ่อจะหยุดทำงาน หยุดสอนเรา ก็ต่อเมื่อ ลมหายใจสุดท้าย ..

…..

สิ่งที่ พ่อฝากไว้ เพียงเท่านี้ เราจะทำให้พระองค์บ้าง มิได้เชียวหรือ?????????

 

 ชินวรรฒน์ กำลังรอให้คุณช่วย

ชินวรรฒน์ อนุกูลประเสริฐ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ประชาชนคนไทย: เปลี่ยนอาลัย เป็นพลังเพื่อพ่อหลวง» คุณสามารถร่วมกับ ชินวรรฒน์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 18 คน ได้แล้วตอนนี้เลย