สนับสนุน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


การเลือกผู้นำประเทศ จะต้องมาจากเสียงของประชาชน
แม้ประชาชนจะไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงในสภาได้ทุกคน

แต่ประชาชนทุกคนสามารถแสดงพลังเสียงผ่านช่องทางอื่น ๆ อันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมได้
เชื่อในพลังเสียงของประชาชน