สนับสนุน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

อมิตา โรมรัมย์
2 years ago
จากการเป็นคนเลยดูออกคะว่าใครคนดีจริง

Thanks for adding your voice.

ลลิตา รอดแตง
2 years ago
คุณธนาธรมีวิสัยทัศน์และมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารประเทศมากกว่าแคนดิเดตนายกฯอีกคน เป็นผู้ที่สามารถฝากความหวังและยึดมั่นในอุดมการณ์ตั้งแต่วันแรกที่หาเสียงจนถึงปัจจุบันนี้