สนับสนุน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

สนับสนุน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

มีผู้สนับสนุน 22 คน ขออีกให้ถึง 25 คน!
สร้างแล้ว
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
ประชาชนคนไทย

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

การเลือกผู้นำประเทศ จะต้องมาจากเสียงของประชาชน
แม้ประชาชนจะไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงในสภาได้ทุกคน

แต่ประชาชนทุกคนสามารถแสดงพลังเสียงผ่านช่องทางอื่น ๆ อันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมได้
เชื่อในพลังเสียงของประชาชน

 

มีผู้สนับสนุน 22 คน ขออีกให้ถึง 25 คน!