ขอ กกต นับคะแนนใหม่รายหน่วยเลือกตั้ง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากความเคลือบแคลงสงสัยในตัวเลขที่ กกต แถลง

ร่วมกันลงรายชื่อและคะแนนเพื่อให้เกิดการนับคะแนนใหม่รายเขตหรือรายหน่วยเลือกตั้ง

ถ้า กกต ไม่มีงบ คนไทยขอเป็นอาสาสมัครจิตอาสาผมเชื่อว่าคนไทยยินดีออกมาช่วยนับ ช่วยกันถ่ายคลิปรายหน่วย หน่วยมันย่อยขนาด 500-1000 คะแนนอยู่แล้วไม่น่าใช้เวลานาน รวมทั้งตรวจสอบรายมือชื่อผู้มาใช้สิทธิ์อีกรอบ