ปฏิรูปสื่อมวลชน

ปฏิรูปสื่อมวลชน

มีผู้สนับสนุน 907 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!
Drama toxic ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้

สื่อมวลชนเป็นวิชาชีพที่ควรยึดหลักจรรยาบรรณให้มั่นคง เพราะสิ่งที่สื่อนำเสนอมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง  แต่หลายครั้งที่สื่อหวังเพียงเรตติ้ง และละทิ้ง "จรรยาบรรณ" เกิดความผิดพลาด สร้างความแตกแยกในสังคมและได้แค่พิมพ์จดหมาขอโทษฉบับหนึ่ง โดยที่ไม่มีสำนึกที่จะปรับปรุงการทำงานอย่างแท้จริง

สมาคมวิชาชีพสื่อต่างๆ ที่เคยออกมาคัดค้าน กฎหมายจรรยาบรรณสื่อก็ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม

จึงเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปสื่อมวลชนโดยการนำ "กฎหมายจรรยาบรรณสื่อ" เข้าสภาฯ  เพื่อดูแลการทำงานของสื่อมวลชนให้มีประสิทธิภาพตามหลักจรรยาบรรณและเพื่อความสงบสุขของสังคม

มีผู้สนับสนุน 907 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!