สนับสนุนการเป็นสส และเป็นกำลังใจให้ คุณปิยบุตร

สนับสนุนการเป็นสส และเป็นกำลังใจให้ คุณปิยบุตร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ณัฐพงษ์ ประเสริฐชีวะ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน บุคคลธรรมดา

การจะเปลี่ยนแปลงต้องมีเรื่องต้าน เราต้องเห็นผลประโยชน์ของชาติมาก่อนตัวบุคคล การแสดงเสียงที่เป็นกำลังใจยังมีอีกมาก เรามาช่วยกัน 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม