สนับสนุนการเป็นสส และเป็นกำลังใจให้ คุณปิยบุตร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


การจะเปลี่ยนแปลงต้องมีเรื่องต้าน เราต้องเห็นผลประโยชน์ของชาติมาก่อนตัวบุคคล การแสดงเสียงที่เป็นกำลังใจยังมีอีกมาก เรามาช่วยกัน