รวมพลังป้องกัน ASF งดนำเนื้อหมูเข้าประเทศไทย

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

สถาพร ยอดรัก
2 years ago
ของไทยก็มีจะนำเข้าเพื่อใคร? ใครได้ประโยชน์?

Thanks for adding your voice.

เอกธนัช บุญเทียม
2 years ago
เพื่อป้องกันโรคไม่ให้ระบาดเข้ามาให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในบ้านเรา

Thanks for adding your voice.

นายธนาวัฒน์ ก้อนแพง
2 years ago
ร่วมมือร่วมใจกันป้องกันASF

Thanks for adding your voice.

นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
2 years ago
สู้เพื่อเกษตรผู้เลี้ยงหมูของเราครับ

Thanks for adding your voice.

ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
2 years ago
อย่านำโรคเข้าประเทศครับ

Thanks for adding your voice.

ณัฐกานต์ พันธ์ชัย
2 years ago
เห็นด้วยค่ะ...เราไม่นำอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสุกรจากจีนหรือประเทศอื่นๆมาไทย

Thanks for adding your voice.

ออดี้ ช่างปัด
2 years ago
ไม่อยากให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบ

Thanks for adding your voice.

บุญรอด พัฒนไพศาล
2 years ago
ขอสนับสนุน ครับ

Thanks for adding your voice.

จิรภา วงษ์ศุข
2 years ago
ป้องกันไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ดีค่ะ

Thanks for adding your voice.

ติยนัดด์ วิเศษสุข
2 years ago
เป็นอีกหนทางป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกรซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดทุนระยะยาว ซึ่งถ้าโรคนี้เข้ามาเกษตรกรอยู่ไม่ได้แน่ครับ