การใช้บัตร BTS และ MRT ใบเดียวกัน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากบุคคลที่จำเป็นต้องใช้บริการรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลวัยทำงาน ที่จำเป็นต้องใช้บริการระบบขนส่งทั้งสองอย่างนี้ในเวลาอันเร่งรีบ การแยกใช้บัตรอย่างละใบนั้น ทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละคนแต่เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว จึงควรนำมาใช้ได้ร่วมกันในใบเดียว และถ้าเป็นไปได้ในอนาคต อยากให้มีแอพลิเคชั่นสแกนได้จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ Digital Platform ให้เข้ากับยุค IoT ( Internet of Things) เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการมากขึ้น