การใช้บัตร BTS และ MRT ใบเดียวกัน

การใช้บัตร BTS และ MRT ใบเดียวกัน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ปัณฑิตา กฤษณานุกูล ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน บุคคลทั่วไป

เนื่องจากบุคคลที่จำเป็นต้องใช้บริการรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลวัยทำงาน ที่จำเป็นต้องใช้บริการระบบขนส่งทั้งสองอย่างนี้ในเวลาอันเร่งรีบ การแยกใช้บัตรอย่างละใบนั้น ทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละคนแต่เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว จึงควรนำมาใช้ได้ร่วมกันในใบเดียว และถ้าเป็นไปได้ในอนาคต อยากให้มีแอพลิเคชั่นสแกนได้จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ Digital Platform ให้เข้ากับยุค IoT ( Internet of Things) เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการมากขึ้น 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม