การมักง่ายของเพื่อนมนุษย์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากผมเป็นนักศึกษามหาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต รังสิต เวลาฝนตกทุกครั้งไม่ว่าหนักหรือเบาน้ำก็จะท่วมตลอดไม่ว่าฝนจะตกหนักหรือเบาก็ตามและเวลาที่น้ำท่วมในที่ท่วมก็จะเป็นสีดำปละเหม็นเหมือนน้ำขยะเนื่องจากภายในท่อระบายน้ำมีขยะเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะขยะจากความมักง่ายของตัวนักศึกษาเองหรือจะความมักง่ายของผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในซอยรังสิตภิรมนย์เองหรือจะร้านค้าต่างๆที่เวลามีขยะทิ้งจากร้านก็จะทิ้งลงท่อระบายน้ำทำให้ภายในท่อนั้นตันแล้วเวลาที่ฝนตกน้ำก็ไม่สามารถระบายได้ทันทำให้น้ำท่วมและน้ำเน่าเหม็นเป็นอย่างมากจึกอยากจะขอความร่วมมือจากนักศึกษา แม่ค้า พ่อค้า และคนที่อาศัยอยู่ในซอยรังสิตภิรมณ์ช่วมร่วมมือกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางเพื่อลดปริมาณขยะและลดความมักง่ายลงเพื่อทำให้ซอยรังสิตภิรมณ์หน้าอยู่ยิ่งขึ้น