# บริหารประเทศ ไม่ง่าย ทำไม่ได้ ต้องออกไป !!

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!


     สืบเนื่อง จาก การออกมาตราการ การแก้ปัญหา ควบคุมการระบาด ของ ไวรัส โควิด 19 ที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ประกาศใช้ บังคับ โดยไม่มี มาตราการรองรับ ที่ เหมาะสม และ ไม่มีมาตราการ การเยียวยา ที่ครอบคลุม อย่างทั่วถึง ซึ่งกำลังสร้างความเดือดร้อน ให้กับประชาชน และ ความเสียหาย ให้กับประเทศ อยู่ในขณะนี้ 

     และ ด้วยการขาด ซึ่งความรู้ ความสามารถ พิสูจน์ได้จาก ประวัติการบริหารราชการแผ่นดิน กว่า 7 ปี ที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่า พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา กำลังนำพา ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่หายนะ อันใหญ่หลวง จนยากเกินเยียวยา ในอนาคตอันใกล้

     จึงเป็นเหตุผล ให้ เกิดการรณรงค์ ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ออกจาก ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ !!

     # คนไทย สามารถใช้ชีวิต ร่วมกับ ไวรัส โควิด 19 ได้ เพียงแค่เรา ต้องมีความรู้ ที่จะอยู่ร่วม กับมัน

     # ดารา - นักร้อง - ผู้นำประเทศ - ประมุขประเทศ หลายคน ที่มีข่าวว่าติดเชื้อ ปัจจุบัน หายเป็นปรกติ หมดทุกคนแล้ว

     # คิดไม่เป็น ก็ควรนำ นโยบาย เด่น ของ ผู้นำหลายประเทศ มาปรับใช้ เช่น สวีเดน เดนมาร์ก สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ

     # สั่งให้ประชาชน อยู่บ้าน รัฐต้อง มีนโยบาย รองรับ เช่น ฟรี ค่าน้ำ - ค่าไฟ - ค่าโทร Free Wifi - ธนาคาร & ไฟย์แนนซ์ พักชำระหนี้ - มี เงินเยียวยา ให้ ผู้ถือบัตรประชาชนไทย ขั้นต่ำ วันละ 100 บาท ต่อคน / ต่อวัน / ทุกคน / ทุกครัวเรือน อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง รวดเร็ว และ ฉับไว

     # จะรอนสิทธิ กักตัวประชาชน 14 วัน ควรมีสถานที่ รองรับ ให้เหมาะสมกับ ที่ พวกเขา เกิดเป็น คนไทย

     # ไวรัส โควิด ไม่ใช่ ผี คนไทย ไม่ใช่ขอทาน เรา ควร ได้ใช้ชีวิต เป็นปรกติ !!

     # งบกลางอยู่ที่ไหน  # ทำไมไม่ได้5พัน  # ไปหาหน้ากากอนามัยให้เจอ # เปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้หายป่วย # ทำไม่ได้ต้องออกไป