ต่อต้านยุติการกลั่นแกล้งนางงาม (Bullying) ของกบ T-pageant

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

     ในสถานการณ์ปัจจุบันป้ากบ T-pageant มักมีพฤติกรรม Social Bullying กับนางงามทุกคนที่ก่อให้เกิดความเสียหายและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้คนในวงกว้าง โดยพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกับสังคมในแง่การก่อให้เกิดความเสียหายและละเมิดสิทธิมนุษยชนกับตัวนางงามและรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของนางงาม โดยใช้วิธีการถ้อยคำรุนแรงและปลุกระดมให้เกิดการ Social Bullying ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในขณะนี้รวมไปถึงสังคมกำลังร่วมกันต่อต้าน

     ในทางกลับกันการประกวดนางงามทุกเวที กำลังเพิ่มบทบาทของผู้หญิงอย่างเท่าเทียมพวกเรากำลังละเลยความสำคัญของสิทธิมนุษยชน เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการเรื่องความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็นอิสระ ดังนั้น นางงามเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมที่ย่อมต้องได้รับความเป็นธรรมในการได้รับการปกป้องจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูก Social Bullying จึงขอรณรงค์ร่วมลงชื่อต่อต้านพฤติกรรมของ ป้ากบ T-pageant ที่กระทำต่อนางงามให้เกิดความเสียหายและปลุกระดมผู้คนให้เกิดความคิดเดียวกัน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมและเป็นภัยในแวดวงนางงามในอนาคตที่ทำให้ทัศนคติของผู้คนต่อนางงามเปลี่ยนแปลงไป