Petition update

วันนี้ เราทำสำเร็จแล้วครับ

kittinun Daramadhaj
Thailand

May 9, 2019 — 

ครั้งหนึ่งผมเห็นเนื้อหาในหนังสือสุขศึกษา ม.1 มีข้อความว่า “พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ นับว่าเป็นพฤติกรรมผิดปกติทางเพศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม บางประเภทก็เป็นความผิดปกติที่ขัดต่อศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย” เป็นที่มาให้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ผมไปร่วมแสดงความเห็นในรายการนโยบาย by ประชาชน ทางช่อง Thaipbs เสนอความคิดที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ในวันนั้น เพราะหนทางแลดูยาวไกล กับความหวังจะให้บ้านเรามีหนังสือแบบเรียนที่สมบูรณ์. ถูกต้อง. และเข้าใจ. กับประเด็น “ความหลากหลายทางเพศ”

แล้วผมได้ให้สัมภาษณ์ทางช่อง Thaipbs อีกครั้ง หลังจากการต่อสู้ผลักดันอันยาวนาน ...ผ่านการประชุมหลายครั้งเพื่อทบทวนกรอบเนื้อหาเพศวิถีศึกษา & สุขภาวะทางเพศ ในหนังสือเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา ...ผ่านคณะทำงานตรวจสอบหลักสูตรและหนังสือเรียนที่มีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการอิสระจากภาคประชาสังคม ร่วมกับผู้เขียนของสำนักพิมพ์ ...และในวันนี้ เราทำสำเร็จแล้วครับ

วันแห่งประวัติศาสตร์ที่จะต้องจารึก และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะการเพิ่มเติมแก้ไขตำราแบบเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 12 ชั้นเรียน ในส่วนที่เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศทุกมิติ ตอนนี้สมบูรณ์แบบแล้ว 100% และพร้อมใช้ในเทอมการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ พฤษภาคม 2562

ขอขอบคุณ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ (ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) คุณบุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ สพฐ.) คุณนิจสุดา อภินันทาภาณ์ (ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.) คุณพงศ์ธร จันทร์เลื่อน (ผอ. มูลนิธิเอ็มพลัส) ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว (อ.ภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.บูรพา) ดร.ณัฑพร มโนใจ (มูลนิธิเอ็มพลัส) ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ (นายกสมาคมเพศวิถีศึกษา) คุณวิจิตร ว่องวารีทิพย์ (นักวิชาการอิสระ) คุณชลิดา ทาเจริญศักดิ์ (ผอ.มูลนิธิศักยภาพชุมชน) คุณกิติพร บุญอ่ำ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) คุณจิตติมา ภาณุเตชะ (ผอ.มูลนิธิสร้างความเข้าใจสุขภาพหญิง) ผศ.ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท (สมาคมเพศวิถีศึกษา) คุณอัญชนา สุวรรณานนท์ (โครงการ AJWS) คุณแสงจันทร์ เมธาตระกูล (มูลนิธิแพธทูเฮลท์)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันผลักดันจนสำเร็จวันนี้ ที่สำคัญ ขอบคุณผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนบน Change.org ทุกท่าน แม้จะไม่ถึงหลักหมื่น แต่วันนี้พวกเราทำสำเร็จแล้วครับ เสียงของทุกคนมีความหมาย ไม่ว่าเราจะเป็นคนเล็กๆ คนธรรมดา หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เราก็มีสิทธิมีเสียงที่จะช่วยให้สังคมนี้เติบโตไปอย่างสร้างสรรค์และยอมรับความแตกต่างของทุกคนครับ

ขอให้เป็นเรื่องดีๆ สำหรับวันนี้นะครับ

หากมีความคืบหน้าอื่นๆ จะมาแจ้งเพิ่มเติมครับ


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.