อนุทิน ชาญวีรกุลต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุข

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

sinjira apaitan
4 weeks ago
เราต้องการคนพูดจริงทำจริงกล้าอยู่กับความจริง และกล้ายืนเคียงข้างประชาชนโดยไม่หวังผลประโยชน์ หากได้วัคซีนเร็วกว่านี้คนดีๆอย่างนะของคงไม่ตาย การจัดการวัคซีนถือว่าล้มเหลว

Thanks for adding your voice.

ฆรรศนันท์ เวสนรินวงค์
May 6, 2021
ไม่มีความสามารถ คิดพิจารณาไตร่ตรองในการตัดสินใจ และบริหารประเทศ

Thanks for adding your voice.

มรุํธ สุวรรณสุข
May 5, 2021
โง้กว่าควาย

Thanks for adding your voice.

จรรยา เซ่งย่อง
May 4, 2021
บกพร่องทางด้านการบริหาร การจัดการและรวมถึงการไม่รับฟัง

Thanks for adding your voice.

ธนกาญจน์ ลาดิ๊ฟซอเดห์
May 2, 2021
ไร้คุณภาพก็ควรรับผิดชอบสิ่งที่ทำเถอะครับ

Thanks for adding your voice.

ปรีชา ทรัพย์เกิด
Apr 30, 2021
ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข
ไม่สามารถจัดการกับไวรัสโควิด-19ได้ดีพอสมควร

Thanks for adding your voice.

นพวรรณ ศรีประศาสน์
Apr 29, 2021
ทำงานไมามีประสิทธิภาพ

Thanks for adding your voice.

Panithan Wannapong
Apr 29, 2021
ออกเถอะครับคนในประเทศจะได้รอด

Thanks for adding your voice.

สิริกร ช่วยหอม
Apr 28, 2021
แก้ปัญหาโควิด 19 ไม่ได้

Thanks for adding your voice.

ยงยุทธ์ ศิริวงศ์
Apr 28, 2021
ยงยุทธ ศิริวงค์