ขอเรียกร้องให้นายกฯทบทวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ขอให้ท่านนายกฯและคณะฯ สนช.แปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย ภาษีชาวไทยและประชาชนได้ใช้เน็ตเร็วแรงในราคาประหยัด เช่น9บาท  ให้บริการผู้มีรายได้น้อย หรือจะต่ออาทิตย์หรือเดือนก็ทำได้ เพราะ คสช.มีโครงการสวัสดิการมากมายฟรี แต่ขาดอินเตอร์เน็ตฟรีเพื่อผู้มีรายได้น้อยครับ ผมให้บริการฟรีอยู่ แต่จ่ายเงินเอง รัฐควรเร่งประชาสัมพันธ์โทรศัพท์เน็ตฟรีบ้างและเพื่อยกระดับการให้บริการและสร้างความพึงพอใจส่วนงานรัฐวิสาหกิจได้ย้าง หลังงบประมาณ รมต.คณะมติคนร.สี่จีผ่าน ขอให้หยุดแปรรูปเพื่อสานงานโครงการหลวงเพื่อบรรพชนลูกหลานสืบไปและยินดีให้ความร่วมมือ คสช.และนำเสนอความรู้เพิ่มตลอดเวลาครับท่าน...กราบขอบพระคุณครับMax กำลังรอให้คุณช่วย

Max Chanda อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«นายกฯ: เน็ตประชาชนbyประชาชนผู้มีรายได้น้อย» คุณสามารถร่วมกับ Max และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 39 คน ได้แล้วตอนนี้เลย