ขอใช้สิทธิที่ชอบด้วยกฏหมายทั้งหมด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


  1. มีหน่วยงานให้เข้าถึงสิทธิโดยตรง
  2. มีรายได้มีอาชีพแบบยั่งยืน
  3. คนพิการจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  4. ช่วยดูแลกันทำให้สังคมน่าอยู่