หยุดเผาป่าดอยสุเทพ-ปุย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!


ป่าดอยสุเทพปุยถูกเผาทำลาย และเกิดปัญหาหมอกควัน ภาพนี้ถ่ายที่ยอดดอยปุย (17 พฤษภาคม 2563) ที่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ. เชียงใหม่ มีสังคมพืช-สัตว์อาศัยอยู่มากมาย การฟื้นตัวต้องใช้เวลานานและอาจจะไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้ในช่วงอายุคนนี้