หยุดต่ออายุเหมือง ต่อลมหายใจชาวบ้าน

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

พลณวัศ ยสินทร
3 years ago
สารพิษ

Thanks for adding your voice.

สถาพร จันทร์แสงสุก
3 years ago
ทรัพย์สมบัติของชาติ รัฐบาลมีสิทธิ์อะไรทำลายสมบัติของประเทศเพื่อไอ้นายทุนบางคนและเงินเข้าหลวงอันน้อยนิด

Thanks for adding your voice.

Anita Kanitz
4 years ago
No matter what people tell you, words and ideas can change the world. Robin Williams

Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world. Harriet Tubman

Thanks for adding your voice.

Pichet Seeha
4 years ago
ไม่เอาเหมืองทอง

Thanks for adding your voice.

นายวีระศักดิ์ อยู่อ่อน
4 years ago
สงสารชาวบ้าน

Thanks for adding your voice.

กัลยา แก้วประเสริฐ
4 years ago
หยุดหากินกับธรรมชาติ

Thanks for adding your voice.

อมรา ติ๊บบรรหาร
4 years ago
ฉวยโอกาสตลอดพวกเอาแต่ได้เนี่ย

Thanks for adding your voice.

วิภาพร เพชรเงินทอง
4 years ago
เห็นด้วย

Thanks for adding your voice.

คูณรุจา เครือแดง
5 years ago
ดิฉันคงทนเห็นผู้คนล้มตายไปต่อหน้าไม่ได้ ทั้งๆที่เราก็ช่วยได้

Thanks for adding your voice.

นายธนอนันต์ เอี่ยมวงษ์ศรีกุล
5 years ago
การที่รัฐบาลปล่อยให้มีปัญหากับประชาชนแบบนี้ เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวมาก