สนับสนุนโครงการขุดคลองไทย (แนว 9A)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!


โครงการขุดคลองไทย (แนว 9A) เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ แต่หลายรัฐบาลที่ผ่านมาขาดวิสัยทัศน์ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งทำให้ไทยสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมาก ในขณะที่สิงคโปร์ได้รับประโยชน์มากกับการที่ไทยไม่ขุดคลองไทยมาอย่างยาวนานหลายสิบปี

การขุดคลองไทย (แนว 9A) เป็นแนวที่เหมาะสมที่สุด โดยจะขุดผ่าน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ และ ตรัง โดยจะขุดเชื่อมจากฝั่งอ่าวไทยที่ ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ไปยังฝั่งอันดามันที่ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

คลองไทย (แนว 9A) จะช่วยทำให้เส้นทางโลจิสติกส์ (การขนส่งสินค้าทางเรือ) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย กับฝั่งประเทศแถว อินเดีย แอฟฟริกา ยุโรป และอเมริกา สั้นลงช่วยประหยัดเวลาและค่าขนส่งลงประมาณ 2 - 5 วัน ไม่ต้องไปเสียเวลาอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาที่สิงคโปร์

หากขุดคลองไทย (แนว 9A) เรือขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งหลายจะเลือกผ่านคลองไทย ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมาก ทั้งจากค่าเรือผ่านทางและจากธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่าเรือ โกดังสินค้า อู่ซ่อมเรือขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม การขายสินค้าอุปโภคบริโภค น้ำจืด และน้ำมันให้กับเรือขนาดใหญ่ต่างๆ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว จะเกิดการจ้างงานจำนวนมาก ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกของไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาและต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่ลดลง จะช่วยผลิกเปลี่ยนประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง