รัฐบาลไทยต้องจัดสรรงบประมาณใหม่ทั้งหมด

รัฐบาลไทยต้องจัดสรรงบประมาณใหม่ทั้งหมด

มีผู้สนับสนุน 12 คน ขออีกให้ถึง 25 คน!
สร้างแล้ว
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
นายกรัฐมนตรี และ

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

               จากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่กำลังระบาดในประเทศไทย รวมทั้งทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม งบประมาณที่ผ่านสภาไปเมื่อไม่นานนี้ มีการจัดสรรโดยที่ไม่ทราบว่าจะเกิดการระบาดแบบนี้มาก่อน จึงเห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะต้องนำงบประมาณที่ผ่านสภาไปแล้ว กลับมาแก้ไขใหม่ โดยให้ความสำคัญกับงบทางด้านสาธารณสุข เราจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง ออกมาขอร้องให้ประชาชนช่วยเหลือ บริจาคหน้ากากอนามัย หรือชุดป้องกัน Covid-19 รวมทั้งเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งที่มีอยู่ภายในประเทศปัจจุบัน น่าจะไม่สามารถรองรับสถานการณ์ไวรัสที่กำลังจะระบาดมากขึ้น ชีวิตความเป็นตายของประชาชน ควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นงบประมาณที่จัดสรรไปแล้วจะต้องยกเลิกให้หมด แล้วนำมาจัดสรรใหม่ งบประมาณอะไรที่ยังไม่สำคัญไม่จำเป็นเร่งด่วน ควรจะต้องตัดทิ้ง อาทิเช่น งบซื้ออาวุธของกองทัพ ควรจะตัดทิ้งให้หมด เป็นต้น โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ
1. งบประมาณเยียวยารักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และป้องกันการระบาด รวมทั้งเยียวยาประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ให้สามารถอยู่รอดได้
2. งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะเก็บไว้ใช้เมื่อมีการระบาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด

มีผู้สนับสนุน 12 คน ขออีกให้ถึง 25 คน!