ยกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับจราจร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!


เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในสังคมยกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับจราจรวันนี้ – นาย สวัสดิ์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

นาย สวัสดิ์ กัญญาคำ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«นายกรัฐมนตรี: ยกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับจราจร» คุณสามารถร่วมกับ นาย สวัสดิ์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 427 คน ได้แล้วตอนนี้เลย