ปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


จากกรณีที่นายอนุทินออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับไวรัส​ โควิด-19​ ได้มีการดำเนินการล้มเหลวในหลายด้าน

1.ไข้หวัดธรรมดา

2.ปัญหาการจัดการอุปกรณ์ส่งให้แพทย์พยาบาล

3.แพยท์  พยายาลติดเชื้อต้องไปหวด

จากข้อต่างๆในข้างต้น​ รัฐมนตรีท่านนี้จึงหมดความน่าเชื่อถือในการบริหารงานด้านสาธารณสุข​ของประเทศไทยดังนั้น​ เราทุกคนจึงเห็นสมควรให้​ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้ารสาธารณสุข​ขึ้นมาดำรงต่ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​แทน​ นายอนุทิน​ ชาญวรีกุล