ตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


สวัสดีครับ ผม นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน จ.พังงา เรียกผมว่า นายกวุฒิก็ได้ครับ จังหวัดพังงาได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองแห่งความสุขอันดับที่สองของประเทศไทยรองจากแม่ฮ่องสอนครับ แต่เมืองแห่งความสุขแห่งนี้ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากปัญหาขยะไปได้ครับ

ในแต่ละปีเราต้องใช้งบประมาณในการจัดการขยะประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายต่างๆได้อีกมากมาย ซึ่งผมมีทางเลือกในการจัดการขยะที่ดีกว่านั้นครับ นโยบายที่ผมนำเสนอ คือ ให้รัฐบาลจัดงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านในประเทศตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร
ตอนนี้ที่ตำบลบางวันที่ผมดูแลอยู่ ก็มีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะด้วยครับ โดยผมได้ของบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ จนมีหมู่บ้านเข้าประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศบ้านสวยเมืองสุขระดับจังหวัด


ตอนนี้ผมส่งเสริมเรื่องสาม R ให้กับพี่น้องประชาชน คือ Recycle Reuse และ Reduce อย่างเช่น reduce คือ ลดการใช้โฟม และ ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิต คือ เอาปุ๋ยที่ผลิตได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ ที่ อบต. จะมีตู้ขนาดใหญ่รับบริจาคขยะพิษ เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ แลกเป็นไข่ไก่กลับไป


ถ้าหากนโยบายนี้ได้รับการสนับสนุน และ นำไปต่อยอดอย่างแพร่หลาย ผมเชื่อว่าทุกๆครัวเรือนจะมีความรู้ด้านการจัดการขยะมากขึ้น และ ปัญหาขยะจะถูกลบออกไปจากสังคมครับ

#นโยบายByประชาชน