ขอให้พื้นที่มักกะสันเป็นสวนสาธารณะ

ขอให้พื้นที่มักกะสันเป็นสวนสาธารณะ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


พื้นที่มักกะสันเป็นของ รฟท.ควรนำมาสร้างปอดให้กรุงเทพ ไม่ใช่นำไปให้เอกชนเช่าทำศูนย์การค้า