ล๊อคความเร็วรถโดยสาร รถบรรทุก

ล๊อคความเร็วรถโดยสาร รถบรรทุก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

พิเชษฐ์ พัฒนาศรีโรจน์ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน นายกประะยุทธิ์ จันโอชา และ

ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งที่มาจาก รถโดยสาร, รถบรรทุก ที่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด ทำให้เกิดอุบัติร้ายแรงหลายครั้ง เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่ารถบรรทุกหรือรถโดยสารนั้น ระบบเบรคไม่ดีเท่าที่ควร

ที่ผ่านมาเมื่อเกิดอุบัติหลายครั้งก็จะอ้างว่ารถเบรคแตก ซึ่งเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่มีการยืนยัน

รถทุกชนิดหากบรรทุกหนักและขับเร็ว จะทำให้ระบบเบรคจะไม่ดี ดังนั้นการล๊อคความเร็วจะทำให้ผู้ขับรถไม่สามารถใช้ความเร็วสูงกว่าที่กฏหมายกำหนดและการใช้ความเร็วที่ต่ำจะทำให้การหยุดรถง่ายขึ้น 

 ในต่างประเทศที่เจริญหลายประเทศ ได้กำหนดความเร็วของรถบรรทุกและรถโดยสารโดยล๊อคความเร็วมาจากโรงงาน ซึ่งดีกว่าที่ประเทศไทยทำอยู่ในปัจจุบันคือใช้จีพีเอสเป็นตัวควบคุม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การล๊อคความเร็วเจ้าของรถไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะทำมาจากโรงงาน 

ดังนั้นขอให้นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการด้วยครับ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม