เอาการเรียนเสริมช่วงเย็นแบบเทอม 1 กลับคืนมา~

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ถ้าเรียนแบบเก่ามันจะมีชั่วโมงเรียนมากกว่าวันนี้ – Phuwit นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

Phuwit Putthipiroj อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«นักเรียน SMT: เอาการเรียนเสริมช่วงเย็นแบบเทอม 1 กลับคืนมา~» คุณสามารถร่วมกับ Phuwit และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 9 คน ได้แล้วตอนนี้เลย