เอาน้ำดื่มยี่ห้ออื่นกลับมาขายในโรงอาหาร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพมาบริโภควันเดอร์ กำลังรอให้คุณช่วย

วันเดอร์ เฟรม อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«นักเรียน: เอาน้ำดื่มยี่ห้ออื่นกลับมาขายในโรงอาหาร» คุณสามารถร่วมกับ วันเดอร์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 28 คน ได้แล้วตอนนี้เลย