กฎการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาล6

กฎการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาล6

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
rhumai wapenkrai ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน นักเรียน และ

เนื่องจากในยุคนี้โทรศัพท์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนและยังเป็นเครื่องมือในการช่วยให้การหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โทรศัพท์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันไปโดยปริยาย แต่โรงเรียนได้มีการใช้กฎเก็บโทรศัพท์ซึ่งเหมือนกับการปิดกั้นความรู้และการสื่อสารต่างๆ และโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามข่าวสารในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต จึงอยากให้โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายยกเลิกกฎเก็บโทรศัพท์ก่อนเข้าเรียน ด้วยการที่โทรศัพท์เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล โรงเรียนควรจะถามไถ่ถึงความสมัครใจของนักเรียน ไม่ใช่มาบังคับกัน เราควรยกระดับการศึกษาให้ดีกว่าการมาปิดกั้นการศึกษาเด็ก ในเมื่อเราไม่เห็นด้วย เราก็ควรที่จะแสดงความคิดเห็นโดยเป็นพื้นฐานของเสรีภาพในประชาธิปไตย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม