เปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้แปลนิยาย King of Gods

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Ohm Thailand
3 years ago
เอาคนแปลใหม่ จัดมาวันละ5ตอน

Thanks for adding your voice.

หยาดพิรุณ กองแก้ว
3 years ago
ควรจะมีนักแปลมาช่วยแปลเพิ่มคะ

Thanks for adding your voice.

กนก ยิ้งจอหอ
3 years ago
ด้วยคน

Thanks for adding your voice.

อภิชาติ สารเมืองโฮม
3 years ago
ควรเพิ่มคนช่วยแปล

Thanks for adding your voice.

รัฐธรรมนูญ คุ้มถนอม
3 years ago
ต้องการให้เพิ่มผู้แปล

Thanks for adding your voice.

Maturong Zoneudon
3 years ago
ให้นักแปลที่มีเวลามาแปลให้คุ้มกับที่ตามอ่านเถอะ

Thanks for adding your voice.

ภูริพงศ์ ภูมิระวิ
3 years ago
Good

Thanks for adding your voice.

ปิยณพ จิตตะภาค
3 years ago
ร่วมด้วย

Thanks for adding your voice.

กฤติกร บุญสยามธรรม
3 years ago
ถือครองลิขสิทธิ์แต่ทำงานช้าอย่างกับคนที่แปลเล่นๆ ช่วยเป็นมืออาชีพกันหน่อย ราคาต่อตอนก็โหดกว่าซื้อหนังสือรวมเล่มซะอีก ทั้งช้าทั้งแพงไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียว เรื่องอื่นๆก็ด้วย