#แยกขยะเริ่มที่ตัวเรา

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


     ปัจจุบันยังคงมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกำจัดขยะหลายวิธี เช่น การเผาขยะซึ่งปริมาณขยะที่ต้องกำจัดที่มีมากนั้นเกิดเพราะ พฤติกรรมที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งไม่ถูกถัง และไม่มีบทลงโทษอย่างจริงจังจนทำให้คนเราละเลยมองข้ามความสำคัญของปัญหาที่เกิดตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าแยกขยะทำให้เราได้รับประโยชขน์อะไรบ้างต่อตัวเราและโลก

     ดังนั้นการที่เราจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้โดยเริ่มจากตัวเราให้ได้ผลนั้นสามารถทำได้โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ทำให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถนำกลับไปใช้ใหม่และนำกลับไปใช้ซ้ำได้ง่าย รวมทั้งปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัดก็จะมีปริมาณน้อยลงด้วย

     เราจึงต้องมีข้อมูลประเภทขยะที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการกำจักในขั้นตอนต่อไปซึ่งการทิ้งตามสีของถังขยะสากลแบ่งออกเป็น 4 สีดังนี้

     ถังขยะสีเขียว คือ ขยะเปียก สำหรับขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีความชื้น ส่งกลิ่นเหม็นขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ย การเกษตร ตัวอย่างเช่น เศษผักผลไม้ เศษอาหาร

     ถังขยะสีเหลือง คือ ขยะทั่วไป จะถูกนำไปเข้ากระบวนการแปรรูป  เพื่อนำไปทำเชื้อเพลิงหรือกำจัดตามความเหมาะสม  เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้และไม่สามารถแยกได้ ช่น เศษกระจกแตก เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สำเร็จรูป

    ถังขยะสีแดง คือ ขยะอันตราย ต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องและด้วยความระมัดระวังเพราะเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากติดไฟง่าย ระเบิดได้ มีสารกัดกร่อน ขยะพิษ เช่น เครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ หลอดไฟ ถ่านต่างๆ

     ถังขยะสีน้ำเงิน คือ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) โดยไม่ต้องผ่านการแปรรูปที่ยุ่งยากและยังสามารถนำมาเพิ่มรายได้หรือนำไปขายได้ ประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้า โลหะ  

     ซึ่งนักศึกษา TU100-62/2 B2-06 เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงเริ่มจัดตั้งโครงการรณรงค์ #แยกขยะเริ่มที่ตัวเรา เชิญชวนให้คนไทยมาร่วมกันทำแคมเปญถ่ายรูปหรือคอมเมนต์เกี่ยวกับการแยกขยะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ที่เรากักตัวอยู่บ้านเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แล้วติด#แยกขยะเริ่มที่ตัวเราแชร์บนโลกออนไลน์ ร่วมสร้างจิตสำนึกทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ทิ้งลงถังขยะที่จัดวางไว้ตามที่สาธารณะและสถานที่ต่างๆ โดยเริ่มจากตัวเราขยายไปจนถึงคนในสังคม หากเราช่วยกันปัญหาขยะและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องด้านสิ่งแวดล้อม

#แยกขยะเริ่มที่ตัวเรา