ปรับเปลี่ยนการลงรหัสกิจกรรม AC

ปรับเปลี่ยนการลงรหัสกิจกรรม AC

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

เพื่อ snru ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน SNRU UNIVERSITY

รูปแบบการลงรหัสยืนยันกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรูปแบบเดิมคือการรับกระดาษแผ่นเล็ก ที่มีรหัสมาลง เปลี่ยนเป็นการสแกนบัตรนักศึกษาแทน เพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากบัตรนักศึกษาเท่าที่ควร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องห่วงรหัส AC หาย เพราะปัญหาหลักๆ คือ AC หายและเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา การซื้อขาย AC ซึ่งเป็นการทุจริต และเป็นค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย โดยเสนอวิธีการสแกนบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากข้อมูลจะโชว์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ยังสามารถส่งแจ้งเป็นข้อความไปยังโทรศัพท์ของนักศึกษาเพื่อให้รับทราบว่าการลงรหัสกิจกรรมได้สำเร็จเสร็จสิ้น

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม