ปรับปรุงสถานที่จอดรถในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีสถานที่จอดรถที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงทำให้การจอดรถในสถานที่นั้นๆไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงอยากให้มีการปรับปรุงสถานที่จอดรถ เเละเพิ่มเครื่องหมายการจอดรถ เพื่อให้มีความสะดวกสบาย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากบริเวณที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต ทำให้เกิดปัญหาจอดรถซ้อนคันไม่เป็นระเบียบ รถคันที่จอดด้านในสุดออกไม่ได้ สาเหตุอาจมาจากการที่เส้นแบ่งช่องจอดรถจางจนมองไม่เห็น เมื่อนิสิตมองหาที่จอดจะจอดที่ใดก็ได้ไม่เป็นระเบียบ และส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่นิสิตหลีกเลี่ยงที่จะจอดบริเวณที่โล่งแจ้งเนื่องจากแดดแรงทำให้เบาะร้อนจนลวกขานิสิต ทางแก้ของปัญหานี้คือควรตีเส้นแบ่งช่องจอดรถใหม่และสร้างหลังคาเพื่อกันแดดบริเวณที่โล่งแจ้ง จึงควรปรังปรุงและแก้ไขปัญหาอย่างยิ่ง ขอบคุณค่ะ