นนทบุรีต้องมี ทราฟฟี่ ฟองดูว์

นนทบุรีต้องมี ทราฟฟี่ ฟองดูว์

สร้างแล้ว
5 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
ผู้สนับสนุน 994เป้าหมายต่อไป 1,000
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Attasith Nussa

ตั้งแต่มีการนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy* Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ประชาชนคนกรุงเทพฯก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้น หน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังที่สังคมได้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จนเกิดเป็นกระแสอย่างต่อเนื่อง


ข้อดีคือเมื่อมีการแจ้งปัญหาเข้าไปในระบบและมีแก้ไขแล้วก็จะตอบกลับไปที่คนแจ้งเพื่อรายงานผล

นอกจากกรุงเทพฯ ก็มีหลายจังหวัดที่เริ่มใช้ไปแล้วเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานี ปทุมธานี นครราชสีมา และชลบุรี โดยมีข้อมูลว่ามีหน่วยงานที่ใช้ระบบนี้แล้วเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยเทศบาล 357 แห่ง อบต. 350 แห่ง และในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

เราจึงขอเรียกร้องให้ อบจ. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี นำแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา ทราฟฟี่ ฟองดูว์ มาใช้กับจังหวัดนนทบุรีอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 994เป้าหมายต่อไป 1,000
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้