ปิดแคมเปญรณรงค์

ธนาคารปรับปรุงตู้ ATM ให้เหมาะกับคนพิการทางสายตา

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 19,954 คน


กระผมชื่อ สตางค์ พลเดช อนันชัย  ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน ผู้สนับสนุน และให้คำปรึกษากิจการเพื่อสังคม ผนึกกำลังกับรุ่นน้องอีก 2 คน น้องมอส ปราโมทย์ ชื่นขำ และ น้องบิ๊ก กฤษณ์พงษ์ เตชะพลี นักศึกษากฎหมาย ซึ่งเป็นคนพิการทางสายตา

การทำธุรกรรมทางการเงินของหลายๆธนาคารมีความยุ่งยากสำหรับคนพิการทางสายตา เช่น การเปิดบัญชี ก็ต้องหาคนมาประกัน การเซ็นชื่อก็ต้องใช้ลายมือชื่อเท่านั้น ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือประทับแทนได้ ทั้งๆ ที่เจ้าของบัญชีเป็นคนพิการทางสายตา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการ ตู้ ATM ของธนาคาร เป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก เพราะเมนูบนจอของตู้เอทีเอ็มของแต่ละธนาคารก็ไม่เหมือนกัน  คนพิการทางสายตาต้องฝึกจดจำ และ เรียนรู้เอง ว่า ตู้ ATM ของแต่ละธนาคารต้องกดอะไรตรงไหน กี่ครั้ง เพราะต่างธนาคาร ก็ต่างเมนู  แล้วถ้าเมนูของธนาคารนั้นๆปรับเปลี่ยนใหม่ หรือ กดแล้วเจอปัญหา ก็ต้องหาคนอื่นๆที่อยู่แถวนั้นช่วยแก้ปัญหาให้ กลายเป็นเสี่ยงต่อผู้ไม่ประสงค์ดี ทั้งๆที่เรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินควรเป็นเรื่องส่วนตัว  และผู้พิการควรจะต้องทำด้วยตัวเองได้

นอกจากนี้ จากข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2558 คนพิการทางสายตาในประเทศไทย มีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากความพิการทางร่างกายและความพิการทางการได้ยิน

จึงอยากเรียกร้องให้ธนาคารปรับปรุงตู้ ATM ให้เหมาะกับคนพิการทางสายตา

-สิ่งที่ธนาคารควรปรับปรุงเบื้องต้น คือ ตู้ ATM ต้องมีเสียง เพื่อบอกข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ ซึ่งหากทางธนาคารคิดว่าการที่มีเสียงจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยง ก็ขอเป็นช่องเสียบหูฟังที่ตู้ ATM เพราะหูฟังเป็นอุปกรณ์ที่คนพิการทางสายตามีพกติดตัวไว้ตลอดอยู้แล้ว และไม่ใช่เฉพาะคนพิการสายตาเท่านั้นที่มีหูฟัง คนปกติทั่วไปในปัจจุบันนี้ก็พกหูฟังติดตัวกันแทบทุกคน 

-อยากให้เริ่มต้นจากจุดที่เป็นทางสัญจรของคนส่วนใหญ่ เช่น BTS MRT

สิ่งที่กระผมคาดว่าจะได้รับ  คนพิการทางสายตาสามารถใช้บริการ ATM ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรบกวนผู้อื่น รวมถึงไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหลอกจากผู้ที่ไปขอความช่วยเหลืออีกด้วย

#นโยบายByประชาชนPondet กำลังรอให้คุณช่วย

Pondet Ananchai อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ธนาคารปรับปรุงตู้ ATM ให้เหมาะกับคนพิการทางสายตา» คุณสามารถร่วมกับ Pondet และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 19,953 คน ได้แล้วตอนนี้เลย