อยากให้ทางโรงภาพยนตร์ พิจารณาฉาย ตับอ่อนเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ ทั่วประเทศ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากทาง โรงภาพยนตร์ หลายๆจังหวัดไม่มีภาพยนตร์เรื่องตับอ่อนเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ เข้าฉาย จึงอยากจะให้ช่วยรณรงค์ลงชื่อให้เข้าฉายด้วยอั๋น พจญภัย กำลังรอให้คุณช่วย

อั๋น พจญภัย อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ทุกๆคน: อยากให้ฉาย ตับอ่อนเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ ทั่วประเทศ» คุณสามารถร่วมกับ อั๋น พจญภัย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 5 คน ได้แล้วตอนนี้เลย