แก้ไขกฎหมายเยาวชน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!

หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

จากกรณีที่นักเรียนชั้น ม.6 ปทุมคงคา ถูกนักเรียนจากช่างกลใช้มีดแทงจนเสียชีวิตบนรถเมล์ รวมถึงอีกหลายๆ เหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน และพฤติกรรมของเยาวชนเหล่านั้นเริ่มมีการก่อเหตุที่รุนแรง และเลวร้ายมากขึ้นโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เนื่องจากยังเป็นผู้เยาว์ โทษที่ได้รับจึงน้อยไม่สมควรแก่เหตุที่ก่อขึ้น

จึงอยากขอความร่วมมือให้มีการแก้ไขกฎหมายเยาวชน ให้ลดอายุลงจาก 18 ปี เหลือ 15 ปี หรือตามความเหมาะสม และมีการเพิ่มโทษให้แก่ผู้กระทำผิดให้ได้รับโทษเท่าผู้ใหญ่ หรือตามเหตุสมควรเพื่อให้เกิดการหลาบจำ และเพื่อความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย และครอบครัว